Kontakt

Działalność

Zakład Gospodarki Lokalowej (ZGL) jest zakładem budżetowym Miasta Łuków, jego celem jest wykonywanie w imieniu Miasta Łuków zwykłego zarządu mieniem wchodzącym w skład gminnego zasobu mieszkaniowego przekazanego w zarządzanie.
Ponadto występuje jako zarządca 24-ch Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Miasta Łuków i reprezentuje je na zewnątrz.

Nasza siedziba

25 798-25-54

ul. Warszawska 19
21-400 Łuków

zgl@um.lukow.pl

Lokalizacja

ul. Warszawska 19
21-400 Łuków

E-mail

zgl@um.lukow.pl

Telefon:

 25 798 25-54

Dyrektor Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie informuje, iż od dnia:

04.05.2020 r. 

KASA BĘDZIE OTWARTA 

W GODZ. 10.00 - 14.00

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat drogą elektroniczną !

Osoby starsze zachęcamy o pozostanie w domach i nienarażanie się na potencjalne zakażenie.

Apelujemy o wsparcie seniorów przez najbliższych z ich otoczenia: rodzinę, przyjaciół oraz sąsiadów.